ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 22100
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 85100
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ 22993 23000
ΤΡΟΧΑΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 22990 68600
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 210 3536899
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 210 6025814
ΟΑΕΔ 22990 22833
ΟΤΕ 22990 41150
ΚΕΠ 22990 63360
ΔΕΗ – ΒΛΑΒΕΣ 210 6622485
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ 22990 71205
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 22990 71277
ΑΓΟΡΟΝΟΜΙΑ 210 6623780
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 22990 25726
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 22990 22996
ΙΚΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 22223
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 22990 22152
ΕΛ.ΤΑ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22990 25312
ΕΛ.ΤΑ. ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 84553
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 22990 40248
BIBΛΙΟΘΗΚΗ 22990 49393
Κ.Α.Π.Η. 22990 22665
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 22990 25654
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΑΥΡΩΝΟΣ 22990 27020
ΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 22990 25381
ΙΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22990 40442
ΑΘΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 22990 78200
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 22990 22633
ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ 22990 72826
ΤΑΞΙ 22990 25575
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 210 3530000

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ  199
Π.Υ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 22932 20800