Α.Σ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι κάτοικοι του Μαρκοπούλου ιδρύουν το 1831 την «κοινοπραξία Μαρκοπούλου» μέχρι το 1914 οπότε και μετονομάζετε σε «Συνιδιοκτησία η Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Μαρκό» .

Σκοπός του συνεταιρισμού, το κοινωφελές έργο.

Ορισμένα από τα πιο σημαντικά κοινοφελή έργα είναι, η ανέγερση του Αγίου Ιωάννη , η δωρεά οικοπέδου για την ανέγερση του πρώτου δημοτικού σχολείου και η κατασκευή του δεύτερου δημοτικού σχολείου.

Επιπλέον κατασκυάζεται πρωτότυπο οινοποιείο (1914), με αποτέλεσμα την προστασία των οινοπαραγωγών όχι μόνο του Μαρκοπούλου αλλά και των μεσογείων, κατασκευάζεται η προβλήτα στο λιμάνι του Πόρτο Ράφτη(1920),αγοράζονται μεγάλες αλωνιστικές μηχανές, κατασκευάζεται δίκτυο ύδρευσης και σύγχρονο υδραγωγείο, αγοράζονται 20.000 στρέμματα από την μονή Πεντέλης στην Βραώνα τα οποία και μοιράζονται στους κατοίκους(1922), ηλεκτροδοτείται το Μαρκόπουλο από δικό της σταθμό (1926), εκσυγχρονίζεται το οινοποιό(1954) και επεκτείνεται το δίκτυο της ύδρευσης (1959).

Τέλος συμβάλει στο φιλόπτωχο, έχει ενισχύσει την φιλαρμονική , διάφορες σχολικές επιτροπές κ.α.