Βυζαντινή Περίοδος (330-1204 μ.χ.)

Τον 3ο αι. μ.Χ. η Μεσογαία δέχεται την διάδοση του χριστιανισμού. Οι γραπτές πηγές για την περιοχή στους Βυζαντινούς χρόνους ειναι σχεδόν ανύπαρκτες.Ωστόσο τα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται να καλύψουν το κενό.

Τον 4ο – 8ο αι. π.χ. πέντε εκκλησίες, έχουν αποκαλυφθεί,(όλες σε ερείπια), στην Μερέντα, στην Βραυρώνα, στην Λιάδα, στο Νάτσο και στην Ντρίβλια οπού ήρθαν στο φως ένα νεκροταφείο και ένας οικισμός.

Τον 7ο – 8ο αι μ.χ. έχουμε επιδρομές από τους Άραβες και Σλάβους με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί ο οικήσιμος της Ντρίβλιας.Το τον 9ο- 10ο αι. μΧ. η περιοχή ταλαιπωρήθηκε από τις επιδρομές των Βουλγάρων και των Σαρακηνών. Συχνά πυκνά επιθέσεις δέχονταν και από πειρατές.

Τον 12ο αι. μ.Χ. φέρονται να ειναι κτισμένες τρεις εκκλησίες , η Παναγία η Μεσοσπορίτισσα στην Μερέντα , οι Ταξιάρχες στην Λιάδα και η Παναγία στον Βαραμπά.Το τέλος της βυζαντινής περιόδου στην Αττική σημειώνετε το 1205 με την κατάληψη της από τους Φράγκους.

Δημήτρης Μαντάλας