Περίοδος 1834-1912

Τον Ιανουάριο του 1833 φτάνει στην Ελλάδα ο δευτερότοκος γιος του μονάρχη της Βαυαρίας, Όθων που είχε επιλεγεί από τις προστάτιδες δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία) για βασιλιάς της Ελλάδος. Ο Όθων επειδή ήταν ανήλικος συνοδεύτηκε από μια τριμελή αντιβασιλεία που θα ασκούσε ουσιαστικά τη διοίκηση έως και την ενηλικίωση του. Η διοίκηση του Κράτους ήταν έντονα συγκεντρωτική και γραφειοκρατική, με νομοθεσία εισηγμένη από τη Βαυαρία, χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψη τις τοπικές ιδιομορφίες. Η Ελλάδα διαιρέθηκε σε 10 νομούς και 42 επαρχίες που με τη σειρά τους, διαιρέθηκαν σε δήμους.

Ο πρώτος δήμος στην περιοχή μας ήταν ο δήμος Αραφήνος που ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το έτος 1835 και είχε ως έδρα το Μαρκόπουλο . Ο δήμος περιελάμβανε τα εξής χωριά και οικισμούς : Μαρκόπουλο, Κουρσαλάς (Κορωπί), Σπάτα, Βάρη, Βρούβα, Νέα Βραώνα, Παλιά Βραώνα, Μπάλα, Βελανδίτσα, Πετρίτσα, Νταού, Βαθύ Πηγάδι, Ραφήνα και Πεντέλη. Το Μαρκόπουλο αριθμούσε το 1835 μόλις 505 κατοίκους ενώ ο δήμος συνολικά 1361.

Το 1840,, λόγω προβλημάτων δυσλειτουργίας, έγιναν συγχωνεύσεις, έτσι ο δήμος Αραφήνος έδωσε την θέση του στον δήμο Κεκροπίας. Ο καινούργιος δήμος αποτελούνταν από τα εξής χωριά και οικισμούς : Μαρκόπουλο, Κουρσαλάς (που από αυτήν την περίοδο κι έπειτα ονομάζετε Κορωπί), Λιόπεση (Παιανία), Σπάτα, Βάρη, Ραφήνα, Νέα Βραώνα, Παλαιά Βραώνα, Βούρβα, Βαθύ Πηγάδι, Δάρφι, Γιαλού, Βελανδίτσα, Πετρίτσα, Κόκλα, Καρελάς, Μπάλα, Νταού, Παππαγγελάκι και Χαρβάτι. Ο νεοσυσταθείς δήμος είχε κατά την σύσταση του 1994 κατοίκους.

Το 1842 έχουμε μια ακόμα αλλαγή του ονόματος από δήμο Κεκροπίας σε δήμο Κρωπίας. Ο δήμος είχε τα πρώτα χρόνια έδρα το Κορωπί και το 1847 μεταφέρθηκε στο Μαρκόπουλο μέχρι και το τέλος του το 1914. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένα από τα τρία ονόματα των δήμων δεν είχαν σχέση με τα τοπωνύμια των Μεσογείων που περιλάμβαναν τον δήμο. Κεκροπία έλεγαν οι αρχαίοι την ακρόπολη και μια περιοχή ανάμεσα σε Ελευσίνα και Αχαρναί. Αρχαίος δήμος Κρωπίας υπήρχε αλλά βρισκόταν κάπου ανάμεσα στα όρη Αιγάλεω και Αχαρνών.

To 1897 εξερράγη ο ατυχής πόλεμος μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας που κράτησε μόλις ένα μηνά κι έληξε με την καθολική, σχεδόν, επικράτηση των τούρκων. Ο πόλεμος αυτός έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «μαύρο ΄97». Στον πόλεμο αυτόν πήραν μέρος φυσικά και Μαρκοπουλιώτες κληρωτοί και έφεδροι. Τα ονόματα των συμμετασχόντων που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα είνα τα κάτωθι :

Γεώργιος Ρούσης, Αναστάσιος Γιαννάκης η Τάσκος, Κωνσταντίνος Καράγιωργας, Αθανάσιος Δ Κόλιας, Αθανάσιος Μερκούρης, Σταμάτης Γ Δρίτσας, Δημήτριος Σάφκας, Σωτήρης Δρακός, Σταμάτης Γκίνης, Δημήτρης Τσάμης, Χρήστος Αλλαγιάνης, Δημήτρης Ρούσης, Κώστας Γ Σταύρου, Δημήτρης Μπίστας.

Δημήτρης Μαντάλας