Παναγία Μεσοσπορίτισσα

Ο ναός είναι κτισμένος στην περιοχή του αρχαίου Δήμου Μυρρινούντος.Από άποψη της αρχιτεκτονικής ο ναός ανήκει στον τύπο της απλής μονόκλιτης βασιλικής με δίρρηκτη στέγη σκεπασμένη με κεραμίδια.

Όλες του οι πλευρές φιλοξενούσαν αρχαίες επιγραφές , βάθρα αγαλμάτων, σπονδύλους κιόνων, και αρχαία γλυπτά εντοιχισμένα στο ναό της Παναγίας από τον οποίο αποτοιχίστηκαν από ειδικούς και μεταφέρθηκαν σε μουσεία. Σε αυτά τα αρχαία τεμάχια που αποτοιχίστηκαν είναι το βάθρο όπου ήταν στημένη η κόρη Φρασίκλεια με την περίφημη ελεγειακή επιγραφή σήμα Φρασίκλειας.

Επίσης υπάρχουν ψηφίσματα του Δήμου Μυρρινούντος και οι αρχαίοι βωμοί που φυλάσσονται στο Επιγραφικό μουσείο της Αθήνας.

Η Εκκλησία ονομάζεται και Μεσοσπορίτισσα γιατί είναι αφιερωμένη στα Εισόδια της Θεοτόκου που γιορτάζονται στις 21 Νοεμβρίου και την περίοδο αυτή οι γεωργοί βρίσκονται στο μέσο της σπόρος.

Η σημερινή μορφή του ναού με βάση τα ιστορικά της δεδομένα τοποθετείται στο τέλος του 13ου αιώνα κτισμένος σε αρχαίο ναό που καταστράφηκε και ανοικοδομήθηκε αρκετές φορές.

panagia mesosporirisa