Άγιος Γεωργιος στο Καδί

Ανήκει στον τύπο της μονόκλιτης βασιλικής, δίρρηκτης σκεπασμένη με κεραμίδια και εσωτερικά δημιουργεί ημικυκλική οροφή. Χρονολογικά την ίδρυση του ναού θα πρέπει να την τοποθετήσουμε στο δέκατο έκτο αιώνα και λόγω της ευρείας πέταλομορφής αψίδας ,της στρογγυλής Αγίας Τράπεζας και ιδιαίτερα οι τοιχογραφίες ίσως και στο δέκατο πέμπτο αιώνα.

Υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο ναός του Αγίου Γεωργίου είναι οικοδομημένος πάνω στα θεμέλια του αρχαίου ναού της θεάς Δήμητρας.Η αγιογραφίες περιγράφουν τη ζωή και το έργο του Αγίου Γεωργίου με δεκαέξι παραστάσεις.

agios georgios kadi