Αγία Παρασκευή στο Γήπεδο

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του γηπέδου της Μαρκό ,ανήκει στην μονόκλιτη βασιλική , σκεπασμένη με κεραμίδια . Η εκκλησία κατά την παράδοση κτίστηκε από μια πλούσια Παρασκευή που είχε ένα νόθο παιδί και έγινε μονάχη χαρίζοντας την περιουσία της στην εκκλησιά και στην κοινότητα.

Ο ναός κατασκευάστηκε πάνω σε ερείπια άλλης εκκλησίας πιθανόν κατά την περίοδο τουρκοκρατίας . Έγιναν κάποιες επισκευές 1918 από τον Κ.Δ. ΜΠΑΡΤΖΗ σύμφωνα με μια επιγραφή που είναι στην εκκλησία.

Οι αγιογραφίες που έχουν διασωθεί μέχρι τις μέρες μας είναι ελάχιστες.

Εορτάζει στις 26 Ιουλίου.

agia paraskeuh