Λαογραφικά – Ιστορικά


«Πιλό»

Το τραγούδι «Πιλό», γνωστό στα Μεσόγεια από τον μεγάλο Γιώργο Παπασιδέρη, περιγράφει ένα λαϊκό θρησκευτικό δρώμενο που λάμβανε χώρα την Πέμπτη της Λαμπρής, ημέρα που…