8 Δεκεμβρίου 2017Προσκλήσεις της 33ης και 34ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου

Καλείσθε να παραστείτε την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην τριακοστή τρίτη…