6 Δεκεμβρίου 2017


Ενισχύσεις σε δήμους ενέκρινε ο Π. Σκουρλέτης, 925.870 ευρώ στον Δήμο Μαρκοπουλου.

Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις και επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 1.679.574,00 ευρώ, σε δήμους και στις δομές τους ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Ειδικότερα, εγκρίθηκαν 60.000 ευρώ…